Αθήνα
Περιοδική συννεφιά
4°C
 

Προσλήψεις στον Δήμο Ρεθύμνης: Ποιους αφορά Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

ΑΣΕΠ: Με 97 υπαλλήλους ενισχύεται ο Δήμος Ρεθύμνης Δείτε ειδικότητες.

Εργασία μερικής απασχόλησης για καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2022 2023.

Δείτε τις θέσεις εργασίας:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 67 ετών.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται την Δευτέρα 29 Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση της ανακοίνωσης, με αριθμό 27600/12-8-2022 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ρεθύμνης, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μαρκέλλου 25, Ρέθυμνο, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (2831054626 με την κ. Σταγκουράκη) είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: stagouraki@rethymno.gr.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.

Πηγή

Κοινοποίησε το

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ