Αθήνα
Περιοδική συννεφιά
13°C
 

ΕΚΠΑ: Στην παγκόσμια κατάταξη «Webometrics Ranking Web of Universities»

Σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities», η οποία δημοσιεύθηκε στις 4/8/ 2022.  Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κατάταξης, το ΕΚΠΑ  βρίσκεται στην 251η  θέση παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων, στην 53η θέση μεταξύ των 3411 Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα στην 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Θάνος Δημόπουλος Πρύτανης ΕΚΠΑ

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 31.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης,  μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 261, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 408, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 587 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 691. Στην συγκεκριμένη κατάταξη που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 31.000 από 200 χώρες, για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται συνολικά 65 Ελληνικά Πανεπιστήμια, δημόσιοι οργανισμοί εκπαίδευσης αλλά και Κολλέγια και Ιδιωτικοί Φορείς Κατάρτισης (βλέπε πίνακα 1).

 Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα

με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2022 (β΄ εξάμηνο)

 

ranking World Rank University Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 251 National and Kapodistrian University of Athens 482 86 219
2 261 Aristotle University of Thessaloniki 278 281 326
3 408 National Technical University of Athens 499 393 512
4 587 University of Patras (incl University of Western Greece) 770 382 732
5 691 University of Crete 1097 396 794
6 703 University of Ioannina 1198 483 744
7 939 University of Thessaly 1687 497 1071
8 1050 University of the Aegean 1428 931 1332
9 1071 Democritus University of Thrace 2218 697 1109
10 1139 Harokopio University of Athens 641 1544 2098
11 1413 Athens University of Economics and Business 1523 903 2210
12 1488 Technical University of Crete 2772 944 1722
13 1544 University of Piraeus 2216 1184 1984
14 1548 Agricultural University of Athens 3915 862 1495
15 1621 Hellenic Open University 1695 2096 2201
16 1816 University of Macedonia 2148 2574 2281
17 1839 International Helenic University 3575 1644 1956
18 1988 University of West Attica 5346 954 1920
19 2212 University of Peloponnese 4080 1522 2603
20 2395 Ionian University 2543 2117 3443
21 2414 University of Western Macedonia 5295 1474 2627
22 2804 Panteion University of Political and Social Sciences 3572 2192 3724
23 2950 American College of Greece 3806 3836 3544
24 3223 Hellenic Mediterranean University 9220 1391 3104
25 3313 School of Pedagogical and Technological Education 5940 4469 3312
26 5955 American College of Thessaloniki 9282 4486 6373
27 6289 Athens Information Technology 13109 7619 5261
28 6536 (1) Hellenic Army Academy 12901 7619 5482
29 7251 American School of Classical Studies at Athens 2987 7619 7217
30 7329 Aegean Omiros College 3084 7619 7217
31 7551 Metropolitan College 7320 5469 7217
32 9147 City Unity College 14672 7619 6210
33 9263 Hellenic Naval Academy 14934 7619 6210
34 10427 Athens School of Fine Arts 7462 7619 7217
35 12109 Conservatoire of Northern Greece 9676 7619 7217
36 13162 Mediterranean College 11051 7619 7217
37 13273 New York College 11201 7619 7217
38 13284 American Farm School Thessaloniki 11211 7619 7217
39 13312 College Year in Athens 11236 7619 7217
40 13971 Bca Business Studies 12083 7619 7217
41 14064 Higher Ecclesiastical Academy of Thessalonica 12202 7619 7217
42 15524 Hellenic American Education Center 13996 7619 7217
43 15773 Akto Art & Design 14273 7619 7217
44 16456 Hellenic American University 15092 7619 7217
45 16599 CITY College University of York Europe Campus 15256 7619 7217
46 17391 Independent Science & Technology Studies 16194 7619 7217
47 18702 Vakalo Art & Design College 17717 7619 7217
48 19631 Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center) 18803 7619 7217
49 19631 ICBS Business School 18803 7619 7217
50 20240 State Conservatory of Thessaloniki 19512 7619 7217
51 20838 DEI College 20189 7619 7217
52 20838 British Hellenic College 20189 7619 7217
53 21736 AAS College Applied Arts Studies 21209 7619 7217
54 21965 Institution d΄Etudes Francophones 21464 7619 7217
55 22585 American University of Athens 22167 7619 7217
56 23030 Higher Ecclesiastic Academy of Athens 22664 7619 7217
57 23400 Athens School of Management 23056 7619 7217
58 23526 Greek Bible College 23182 7619 7217
59 23807 René Descartes College 23480 7619 7217
60 24078 MBS College College of Crete Heraklion 23769 7619 7217
61 24589 Patriarchal University Ecclesiastical Academy of Crete 24322 7619 7217
62 24682 Higher Ecclesiastical Academy of Vella 24428 7619 7217
63 26653 College of Professional Journalism 26526 7619 7217
64 30143 Merchant Marine Academy of Syros Cyclades 30125 7619 7217
65 30374 Merchant Marine Academy of Chios 30359 7619 7217

 

Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics:

http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 18η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στα εξής τρία κριτήρια:

  1. Απήχηση Ορατότητα (Visibility) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτύων (υποδικτύων) που συνδέονται με τις ιστοσελίδες του ιδρύματος (κανονικοποιείται και στη συνέχεια επιλέγεται η μέγιστη τιμή). Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
  2. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Transparency or Openness) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 210 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ.
  3. Αριστεία (Excellence or Scholar) 40%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2017-2021 σε 27 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

  • Τα συγχαρητήρια και ο έπαινος ανήκουν δικαιωματικά στο ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου μας, το οποίο παράγει υψηλής ποιότητας και σημαντικής επιδραστικότητας ερευνητικό έργο αλλά και στα μέλη του διοικητικού προσωπικού που εργάζονται άοκνα για την ανάδειξη και προβολή του παγκοσμίως.

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

Κοινοποίησε το

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ