Αθήνα
Περιοδική συννεφιά
11°C
 

Δεν έχει υποβληθεί το 30% των καταστάσεων οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα

Σχεδόν το 70% των εντύπων Ε3 που αναμένεται να υποβληθούν εφέτος έχουν ήδη υποβληθεί, κάτι που δείχνει πως οι φορολογούμενοι δεν βιάζονται να δηλώσουν  τα οικονομικά στοιχεία τους που σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα.

Από τα συνολικά 1,5 εκατομμύρια Ε3 που αναμένεται να υποβληθούν εφέτος, έως σήμερα έχουν υποβληθεί 1.184.618, κάτι που δείχνει πως το 30% των υπόχρεων δεν βιάζονται να συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση.

Το Ε3 χρησιμοποιείται για τη διενέργεια επαληθεύσεων και διασταυρώσεων αναφορικά με τη φορολογική συμπεριφορά των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα και με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Πρέπει να σημειωθεί πως το νέο Ε3 περιλαμβάνει καινούργιους κωδικούς, κατά τη συμπλήρωση των οποίων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους υπόχρεους, καθώς η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και Ν (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη ΔΟΥ κατά περίπτωση.

Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο Ε3 εάν δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας ΔΟΥ.

Ο πίνακας συμπλήρωσης των αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων στο εφετινό Ε3 αντικαταστάθηκε από υπεύθυνη δήλωση του λογιστή φοροτεχνικού της επιχείρησης. Με αυτή, βεβαιώνεται η ορθή υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και απόδοσης έμμεσων.

Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Πηγή

Κοινοποίησε το

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ